Systematische contacten

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden. We integreren daarom een overgangsjaar tussen het oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. Dit werd netoverstijgend beslist. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

Organisatie van de systematische contacten in het basisonderwijs

Er zijn in totaal nog 4 momenten voorzien i.p.v. 5 momenten zoals de vorige schooljaren.
Nieuw is de werking van het systematisch contact van het 1ste kleuter, samen met de ouders, in het CLB.
Dit contact (onderzoek) omvat:
Verpleegkundige: Lengte, gewicht, visus, corneareflexbeeldjes, gehoor op indicatie (door een spelaudiometrie). Ook een gesprek met de ouders.
Arts: interpretatie medische voorgeschiedenis in K & G dossier, vaccinatiestatus, indaling testes, houding en andere elementen op vraag en een gesprek met ouders. Het is de bedoeling om een inschatting te maken van risico’s en beschermende factoren met betrekking tot de gezondheid, groei en ontwikkeling van de kleuter.


Voor het schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar voorzien, zie deze tabel

Contact

Waar

Arts

Pmw

1e KO

In CLB/school met ouders

Ja

Ja

2e KO

Op school (enkel nog 18-19)

Standby

Ja

1e LO

Op CLB

Standby

Ja

4e LO

Niet uitvoeren, vanaf 19-20 wel

6e LO

Beperkt contact in 18-19, (op school)

vanaf 19-20 volledig systematisch contact

Op CLB

Standby

Ja

Organisatie van de systematische contacten in het secundair onderwijs

Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een beperkt en vrijblijvend aanbod. Deze leerlingen zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Door de wijziging zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen (tussen het vijfde leerjaar en het derde secundair). Deze periode is te lang. Het beperkte aanbod van het eerste secundair (namelijk meten ) zou kunnen georganiseerd worden tijdens het vaccinatiemoment van het HPV vaccin. Andere opties kunnen samen beken worden

De ouders worden van deze verandering op de hoogte gebracht via een infobrief. De bedoeling zou zijn dat de school deze infobrief digitaal vb via smartschool aan de ouders kenbaar maakt.

Het aanbod in het derde secundair is een contactmoment zoals voorheen.

Contact

Waar

Arts

Pmw

1e SO

Op school (enkel nog 18-19)

ja

nee

3e SO

In CLB

ja

ja

Gezien er slechts 1 volledig contactmoment (3de secundair) meer is gedurende de volledige secundaire schoolloopbaan vinden wij het dan ook zeer belangrijk om van dit contactmoment maximaal gebruik te maken. Het is de bedoeling de leerlingen de kans te geven ook hun psychosociaal functioneren aan bod te brengen en de leerlingen voldoende ruimte en tijd te geven om hun vragen te stellen.

Oudervragenlijsten

Er wordt per systematisch contact een oudervragenlijst meegegeven, dit ter voorbereiding van het contact. U kan ze hier terugvinden: